Instrumenti

Popis obrađenih tradicijskih glazbala / muzičkih instrumenata:
* Ćurlik,
* Diple,
* Gusle,
* Lijerica,
* Saz,
* Svirala,
* Šargija.