Kategorije
Tradicijska glazbala / muzički instrumenti

Šargija

Šargija je žičano tradicijsko glazbalo. Osnovni su mu dijelovi rezonantno tijelo i drška.

Kategorije
Tradicijska glazbala / muzički instrumenti

Ćurlik

Ćurlik je tradicijsko puhačko glazbalo koji se izrađuje od jednog komada drveta, najčešće lipe ili jasena.

Kategorije
Tradicijska glazbala / muzički instrumenti

Saz

Saz je tradicijaki instrument. Riječ Saz je perzijskog porijekla i u prijevodu znači – trska, šum trske, čemu njegov ton najviše i sliči.

Kategorije
Tradicijska glazbala / muzički instrumenti

Diple

Diple su tradicijsko puhačko glazbalo. Sastoje se od mišine, dulca i glave.

Kategorije
Tradicijska glazbala / muzički instrumenti

Tradicijski instrumenti

Počelo postavljanje materijala o tradicijskim glazbalima / muzičkim instrumentima u BiH. tkanica.org/instrumenti