ENKB

ENKB – elementi nematerijalne kulturne baštine

  • tradicijski plesovi
  • tradicijski napjevi
  • tradicijski običaji
  • stare priče i legende
  • tradicijski načini spremanja hrane koji su se koristili u posebnim prigodama
  • tradicijski zanati