ICH

Nematerijalna kulturna baština (Intangible Cultural Heritage – ICH)
Materijali prikupljeni u sklopu projekta Digitalizacija i očuvanje elemenata ICH 2021. koga provodi Društvo za DTKB pod pokroviteljstvom UNESCO-a i u suradnji sa Sekcijom CIOFF-a za BiH.

** ICH Dervente

** ICH Puračića / Lukavac

** ICH Širokog Brijega

** Utjecaj Covid 19 pandemije na očuvanje elemenat ICH u 2021. godini

** The Influence of the Covid-19 Pandemic od the Practice of Certain Elements ICH and Transfer to Young People – Experiences from Local Communities