ICH Puračića / Lukavac

Elementi nematerijalna kulturna baština (Intangible Cultural Heritage – ICH) na području Puračića iz općine Lukavac.
Materijali prikupljeni u sklopu projekta Digitalizacija i očuvanje elemenata ICH 2021. koga provodi Društvo za DTKB pod pokroviteljstvom UNESCO-a i u suradnji sa Sekcijom CIOFF-a za BiH. Lokalni partner na području Puračića je KUD Puračić iz Puračića.

Službeni logo provedbe projekta Digitalizacija i očuvanje elemenata ICH 2021. na području Puračića, arhiv Društva za DTKB, 2021.

Elementi ICH s područja Puračića:

*1* Puračka ćaska – umijeće pripremnja i služenja – običaj i tradicionalna kuhinja
*2* Kišne dove na Ratišu – tradicionalni obred
*3* Purački vašer – običaj, obred i tradicionalna svečanost (sažetak)
*4* Metlarstvo – tradicionalni zanat (sažetak)
*5* Građenje saza – tradicionalni zanat (sažetak)
*6* Sijelo uz ćeteniju – običaj i tradicionalna kuhinja (sažetak)
*7* Kovački zanat – tradicionalni zanat (sažetak)
*8* Grnčarstvo-lončarstvo – tradicionalni zanat (sažetak)
*9* Tkanje ponjava – tradicionalni zanat – rukotvorine (sažetak)
*10* Vez – tradicionalni zanat – rukotvorine (sažetak)
*11* Pletenje – tradicionalni zanat – rukotvorine (sažetak)

** Geografski položaj Puračića u općini Lukavac, autor Toni Marić, arhiv Društva za DTKB, 2021.