Grnčarstvo-lončarstvo

Grnčarstvo-lončarstvo kao element nematerijalne kulturne baštine spada u tradicionalne zanate

I. OSNOVNI OPIS ELEMENTA

1.1. Naziv elementa 
Grnčarstvo – lončarstvo

1.2. Vrsta elementa
Tradicionalni zanat

1.3. Lokacija na kojoj se element prakticira
Gračanica i okolina

** Naziv video snimka: Grnčarstvo – Denis Huskić – Stari zanati – Tatabrada.tv
** Godina nastanka: 2018.
** Izvor: Youtube kanal – Tatabrada.tv

1.4. Prisutnost elementa u više lokalnih zajednica
U Gračanici

1.5. Kratak opis elementa
Grnčarstvo-lončarstvo je jedno od najstarijih tradicionalnih zanata, nastao samom potrebom da se napravi suđe koje je korišteno u domaćinstvu. Na našim prostorima za ovaj zanat ukorijenjen je naziv lončarstvo, pa je tako na daleko bio poznat Džemo lončar (Osmanović).

Radi se o zanatu proizvodnje predmeta od posebnih vrsta zemlje-gline.

Proces izrade počinje odabirom odgovarajuće vrste zemlje-gline koja oslobodi od primjesa, a potom joj se dodaje voda i dobro i dugo miješa da se dobije homogena masa za oblikovanje. U starije vrijeme se ta masa dugo gazila (ukuhavala) nogama, a znaju se koristiti i valjci za provlačenje gline.

Ručno oblikovanje je najraniji metod formiranja predmeta od gline, a postoje različiti načini izrade i oblikovanja predmeta od gline: udubljivanjem glinenih kugli i obrada, zatim iz glinenih namotaja, kombinovanjem sa ravnim glinenim pločama ili nekom kombinacijom tih pristupa.

Kod nas je korišten način izrade udubljivanja glinene kugle na grnčarskom kolu-točku, koje se okreće rukom ili nogom.

Upotrebom samo ruku i ponekog pomoćnog alata za ravnanje površine na posudi, dobije se željeni proizvod, koji dalje ide na sušenje. Vrijeme sušenja zavisi od vremenskih prilika, a kada se dovoljno osuši, posuda se peče u peći, koja se loži samo na drva. Postupak pečenja traje 20-24 sata. Nakon pečenja posuda se kali i spremna je za upotrebu.

Od gline su se pravili razni kućanski predmeti posebno zemljano suđe: ćase, lonci, bardaci i ibrici za vodu, šolje, vaze za cvijeće, kao i ukrasni perdmeti poput kasica i sl.

Upravo je grnčarstvo i izrada malih zemljanih ćaski u Puračiću pogodovalo uvođenjem „Puračke ćaske“ u tradicionalnu kuhinju ovih prostora – našeg specijaliteta koji je upisan na Listu nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine.

1.6. Organizacije / udruge / institucije / pojedinci koje sudjeluju u očuvanja elementa
Na prostoru Puračića radio je Lončar Džemo Osmanović.
Nakon njegove smrti niko u porodici nije nastavio sa ovim zanatom, ali je tradicija nastavljena u obližnjoj Gračanici od strane porodice Huskić čiji preci su zanat usavršavali upravo u Puračiću.

II. OSNOVNI PODACI O LOKALITETU

2.1. Naziv lokalne zajednice
Puračić i prostor općine Lukavac

2.2. Fizička lokacija
Puračić, Općina Lukavac, Tuzlanski kanton, BiH

III. TIM KOJI JE PRIKUPLJAO PODATKE

3.1. Članovi tima koji su radili na prikupljanju podataka:
* 1. mr.sc. Hazim Osmanović – voditelj tima
* 2. mr.sc. Rasima Smailović – zamjenik voditelja
* 3. Dženita Osmanović – član tima
* 4. Amina Gobeljić – član tima

3.2. Datum završetka prikupljanja podataka
09. 12. 2021. godine