Pletenje

I. OSNOVNI OPIS ELEMENTA

1.1. Naziv elementa
Pletenje

1.2. Vrsta elementa
Rukotvorine

1.3. Mikro lokacija na kojoj se element prakticira
Puračić

1.4. Prisutnost elementa u više lokalnih zajednica
Ručni radovi su još uvijek prisutni na području cijele BiH, posebno u ruralnim sredinama u kojima se njeguje tradicija kao uspomena na naše pretke, nene i majke.

1.5. Kratak opis elementa
Pletenje predstavlja stari tradicionalni zanat i spada u veoma zastupljene rukotvorine koje su uprkos savremenom načinu života uspjele opstati. Pletenje predstavlja postupak izrade odjevnih predmeta: čarapa, pulovera, šalova, džempera, kapa, rukavica i drugih predmeta. Najčešće se odjevni predmeti pletu sa dvije ili sa pet igala. Vunene čarape i drugi okrugli predmeti se pletu sa pet igala, a sami predmeti mogu imati različite motive. Materijal za pletenje su razne vrste vune, a prije svega ovčija vuna. Vunu je prije upotrebe neophodno pripremiti na način da se u proljeće nakon šišanja ovaca vuna opere a zatim osuši. Poslije sušenja vuna se češlja grebenima, a potom na red dolazi preslica i vreteno kojom žene vještih ruku uz priče i pjesme predu niti.

Na ovaj način obrađena vuna može se koristiti za pletenje. Naravno za pletenje se koriste drugi končani materijali poput poiestera i dr. 

Možda najzastupljeniji odjevni pleteni predmet su pletene debele vunene čarape. One su prepoznatljiv odjevni predmet koji nas podsjeća na toplinu doma i posebno vrijedne ruke naših nena. Najviše čarapa nastalo je tokom dugih zimskih večeri kada su domaćice imale najmanje posla i više slobodnog vremena, te su se sa iglama u rukama družile. Vunene čarape nosile su se zimi da štite od hladnoće ali i tokom ljeta kako bi spriječile znojenje nogu, ali i iz zdravstvenih razloga gdje imaju veoma značajnu ulogu u ravnomjernoj cirkulaciji krvi.

Pletena odjeća je ugodna i mekana na dodir, i zadržava svoj oblik tokom upotrebe.

1.6. Organizacije / udruge / pojedinci / institucije koje sudjeluju u očuvanja elementa
Sekcija veteranki KUD Puračić

II. OSNOVNI PODACI O LOKALITETU

2.1. Naziv lokalne zajednice
Puračić i prostor općine Lukavac

2.2. Fizička lokacija
Puračić, Općina Lukavac, Tuzlanski kanton, BiH

III. TIM KOJI JE PRIKUPLJAO PODATKE

3.1. Članovi tima koji su radili na prikupljanju podataka:
* 1. mr.sc. Hazim Osmanović – voditelj tima
* 2. mr.sc. Rasima Smailović – zamjenik voditelja
* 3. Dženita Osmanović – član tima
* 4. Amina Gobeljić – član tima

3.2. Datum završetka prikupljanja podataka
09. 12. 2021. godine