Tkanje ponjava

I. OSNOVNI OPIS ELEMENTA

1.1. Naziv elementa
Tkanje ponjava

1.2. Vrsta elementa
Tradicionalni zanati

1.3. Mikro lokacija na kojoj se element prakticira
Puračić

1.4. Prisutnost elementa u više lokalnih zajednica
Pojedinačni primjeri u nekim sredinama, ali je mali broj nastavljanja tradicije

Tkanje ponjave – Arhiv KUD-a Puračić – 2018.

1.5. Kratak opis elementa
Tkanje je jedan od tradicionalnih zanata koji je u naše krajeve došao sa Istoka, a tkali su se razni materijali za dalju obradu, kao i gotovi proizvodi za upotrebu: pojasevi, prostirke, ćilimi, ponjave, prekrivači, zavjese, zidnjaci, posteljine i dr

Tkanje ponjava je bio jedan od najrasprostranjenijih načina tkanja na našim prostorima, a tkanje ponjave vrši se na horizontalnom drvenom razboju, ili kod nas korišten naziv „stan za tkanje“.

Ponjave su se tkale od vune, ali i od starog tanjeg platna koje se prethodno rezalo na uske, duge trake. Osnova za tkanje su uglavnom konci ili vuna.

Stan za tkanje omogućava tkanje dugih prostirki, pojaseva, peškira ili platna manje širine (do 1 m). Upravo zbog toga najviše se koristi/o za tkanje ponjava koje su u domaćinstvu korištene kao staze ili prostirke na sjedištima sećija i dr.

Ukoliko se tkalo od vune, vuna se najpre prala, čistila od prljavštine, sušila, češljala i raznim postupcima pripremala za obradu. Ovaj zanat se i danas zadržao u nekim krajevima, a postupak rada je ostao nepromijenjen.

KUD Puračić, je u cilju očuvanja ovog tradicionalnog zanata nabavio stan za tkanje i u etno sobi „Puračka sehara“ starije članice društva podučavaju mlađe ovom tradicionalnom zanatu, ali i pripremaju manje predmete za potrebe KUD-a kao što su pojasevi za folklor, peškiri, razni ukrasi i dr.

1.6. Organizacije / udruge / pojedinci / institucije koje sudjeluju u očuvanja elementa
KUD Puračić i pojedinci

Tkanje u Puračkoj Sehari, etno sobi sl_1 – Arhiv KUD-a Puračić – 2018.
Tkanje u Puračkoj Sehari, etno sobi sl_2 – Arhiv KUD-a Puračić – 2018.

II. OSNOVNI PODACI O LOKALITETU

2.1. Naziv lokalne zajednice
Puračić i prostor općine Lukavac

2.2. Fizička lokacija
Puračić, Općina Lukavac, Tuzlanski kanton, BiH

III. TIM KOJI JE PRIKUPLJAO PODATKE

3.1. Članovi tima koji su radili na prikupljanju podataka:
* 1. mr.sc. Hazim Osmanović – voditelj tima
* 2. mr.sc. Rasima Smailović – zamjenik voditelja
* 3. Dženita Osmanović – član tima
* 4. Amina Gobeljić – član tima

3.2. Datum završetka prikupljanja podataka
09. 12. 2021. godine