ICH Širokog Brijega

Elementi nematerijalna kulturna baština (Intangible Cultural Heritage – ICH) na području Širokog Brijega.
Materijali prikupljeni u sklopu projekta Digitalizacija i očuvanje elemenata ICH 2021. koga provodi Društvo za DTKB pod pokroviteljstvom UNESCO-a i u suradnji sa Sekcijom CIOFF-a za BiH. Lokalni partner na području Širokog Brijega je HKUD Vrila iz Širokog Brijega.

Službeni logo provedbe projekta Digitalizacija i očuvanje elemenata ICH 2021. na području Širokog Brijega, arhiv Društva za DTKB, 2021.

Elementi ICH s područja Širokog Brijega:

*1* Bilska misapučka proslava i obljetnica
*2* Trusatradicijski ples
*3* Ganga – tradicijsko pjevanje (sažetak)
*4* Umijeće sviranja na diplama (sažetak)
*5* Taraban – tradicijski ples (sažetak)
*6* Trojanac – tradicijski ples (sažetak)
*7* Paljenje svića za Božić – pučki običaj (sažetak)
*8* Gospin plač – tradicijsko pjevanje (sažetak)
*9* Narodna predaja o Bilom lovcu Kudi (sažetak)
*10* Frnja – tradicijska dječja igra (sažetak)

** Zemljopisni položaj Širokog Brijega, autor Toni Marić, arhiv Društva za DTKB, 2021.