Paljenje svića za Božić

Paljenje svića za Božić – pučki običaj