Trusa tradicijski ples

I. OSNOVNI OPIS ELEMENTA

1.1. Naziv elementa
Trusa tradicijski ples

1.2. Vrsta elementa
Tradicijski ples.

** Tradisjki ples Trusa / HKD Vrila Široki Brijeg, autor: Toni Marić, 2019., arhiv Društva za DTKB, Večeri folklora Sveti Ante čuvaj Vrila naša – lipanj 2019.

1.3. Naziv lokalne zajednice
Širokobriješka sela Župe Mostarski Gradac Dobrič, Donji Gradac, Gostuša, Grabova Draga, Gornji Gradac; Širokobriješko selo Mokro; mostarska progradska naseljka Ilići i Cim.

1.4. Fizička lokacija
Večeri folklora Sveti Ante čuvaj Vrila naša u Dobriču, Festival Folklora na temeljima bazilike naše u Mokrom kao i velikom broju drugih festivala oklora, prolsava i svadbi u Hercegovini.

** Zemljopisni položaj Širokog Brijega, autor Toni Marić, arhiv Društva za DTKB, 2021.

1.5. Prigode u kojima se element prikazuje / prakticira
Festivali folklora, razne proslave tijekom godine i svadbe.

1.6. Vrijeme tokom godine kad se element prikazuje / prakticira           
Tijekom cijele godine.

1.7. Grupa stanovnika lokalne zajednice koja element baštini
Širokobriješka sela Župe Mostarski Gradac Dobrič, Donji Gradac, Gostuša, Grabova Draga, Gornji Gradac; Širokobriješko selo Mokro kao i većina drugih Širokobrijeških sela, Mostarska naselja Ilići i Cim kao i veliki broj sela u Zapdnohercegovačkoj i Hercegovačko-Nertvanskoj županiji.

1.8. Starosna dob stanovnika lokalne zajednice koja prakticira element
Svi starosni uzrasti.

1.9. Mikro lokacija na kojoj se element prakticira
Širokobriješka sela Župe Mostarski Gradac Dobrič, Donji Gradac, Gostuša, Grabova Draga, Gornji Gradac.

1.10. Prisutnost elementa u više lokalnih zajednica
Ostala naselja Grada Široki Brijeg, prigradska naselja Grada Mostar, mnoga mjesta u Hercegovini.

1.11. Opis elementa

Trusa je tradicijski ples koji se pleše u trokoraku punim stopalom. Treći korak često je naglašen jačim udarcem stopala o podlogu. Može se plesati uz pratnju dipala, dvojnica, usne harmonike ili na suvo, bez pratnje glazbala. Pleše se u mjestu ili po kolu u obliku zatvorenog ili otvorenog kruga. U novije vrijeme ponekad se pleše i u parovima.

Kolo se kreće uvijek u lijevu stranu. Pleše se bez pjevanja. Plesači i plesačice izmiješani su i drže se za dlanove. Ples se ne pleše u parovima. On je odraz čvrstoće života u Hercegovačkom kršu.

Ovaj tradicijski ples baštine svi KUD-ovi s područja Županije Zapadnohercegovačke kao i većina KUD-ova s podruja Hecegovačko-Neretvanske Županije koji ga izvode u svojim scenskim nastupima.

Ples se često izvodi na svadbenim proslavama kao i raznim pučkim veselicama.

Plešu ga svi uzrasti.

II. KARAKTERISTIKE ELEMENTA

2.1. Povezanost s elementima materijalne kulturne baštine / Tradicisjki ples Trusa obično se pleše uz glazbenu pratnju dipali, usne harmonike ili dvojnica.

2.2. Povezanost s drugim nematerijalnim elementima
Umijeće sviranja na diplama, usnoj harmonici ili dvojnicama kao glazbenoj pratnji plesa trusa.

2.3. Jezik opisa elementa
Hrvatski jezik.

2.4. Od kad je element prisutan u lokalnoj zajednici      
Od vremena od kada potječe usmena predaja.

2.5. Opis porijekla elementa 
Trusa je trokorak koji se pleše na punom stopalu kao znatan broj plesnih koraka iz dinarskog područja.   


III. OSOBE I INSTITUCIJE UKLJUČENE U OPIS ELEMENTA

3.1. Tim eksperata koji je sudjelovao u obradi podataka:
*1. Vlado Bošnjak, voditelj tima u Širokom Brijegu,
*2. Vlado Bošnjak, zamjenik voditelja tima u Širokom Brijegu,
*3. Marinko Jurić, HKUD Sv. Ante Cim iz Mostara,
*4. Ana Češkić, KUD Mokro iz Širokog Brijega,
*5. Damir Mandarić, HKUD Sv. Marko Vionica iz Čitluka,
*6. Anka Raič, NS CIOFF-a BiH,
*7. Toni Marić, Društvo za DTKB,
*8. Miroslav Šilić, HKZ u FBiH,

3.2. Koordinator / voditelj tima:
* Vlado Bošnjak , predsjednik HKD Vrila, voditelj tima
* Vlado Marić, umjetnički voditelj HKD Vrila, zamjenik voditelja tima

3.3. Ostali sudionici
Članovi HKD Vrila iz Širokog Brijega,
HKUD Sv. Ante Cim iz Mostar,
HKUD Sv. Marko Vionica uz Čitluka.

3.4. Uobičajene prakse koje omogućavaju vidljivost elementa i njegovo prenošenje na mlađe generacije      
Redovito prezentiranje plaesa Trusa na javnim nastupima i podučavanje mladih članova.

3.5. Načini prijenosa na mlađe generacije
Redovito organiziranje proba i javnih nastupa za mlađe članove KUD-ova.

3.6. Organizacije / udruge / pojedinci / institucije koje sudjeluju u očuvanja elementa
*1. HKD Vrila iz Širokog Brijega,
*2. KUD Mokro iz Širokog Brijega,
*3. HKUD Sv. Ante Cim iz Mostara.

IV. PRIKUPLJANJE PODATAKA I IZRADA POPISA

4.1. Tim koji je radio na prikupljanju podataka:
*1. Vlado Bošnjak, voditelj tima u Širokom Brijegu,
*2. Vlado Bošnjak, zamjenik voditelja tima u Širokom Brijegu,
*3. Joško Kraljević,
*4. Josipa Marić,
*5. Ana Marić,
*6. Julija Marić,
*7. Zdravka Marić,
*8. Josipa Kraljević,
*9. Dragan Naletilić,
*10. Dinko Marić,
*11. Franjo Marić,
*12. Marinko Jurić,
*13. Ana Češkić,
*14. Damir Mandarić.

4.2. Ograničenja, ukoliko postoje, u korištenju prikupljenih podataka  
Materijali sa ove stranice mogu se korsititi u neproitabilne svrhe.

4.3. Datum dovršetka obrade podataka      
23.12.2021.

Službeni logo provedbe projekta Digitalizacija i očuvanje elemenata ICH 2021. na području Širokog Brijega, arhiv Društva za DTKB, 2021.