Ćurlik

ćurlik

Ćurlik je tradicijsko puhačko glazbalo koji se izrađuje od jednog komada drveta, najčešće lipe ili jasena, dužine  30 – 35 cm. Ima jednu cijev i u njoj se nalazi pisak, koji je pri vrhu proširen i zaravnjen. Na sredini piska nalazi se otvor za puhanje.
Ćurlik može imati 3 – 6 rupica, ovisno o području Bosne i Hercegovine u kojem se svira. Rasprostranjen je po cijeloj BiH, a svirali su ga najčešće pastiri kako bi se zabavljali ili dozivali, odnosno kako bi se znalo gdje se koji od njih nalazi za vrijeme čuvanja ovaca. Danas se ćurlik rijetko svira, i to uglavnom u kulturno umjetničkim društvima. Koristi se na sceni kao prijelaz između dvije teme folklornog programa.

Na fotografiji/Zvuk (On the photo/Sound): Ivan Ćavar-Ina (Široki Brijeg – BiH)
Foto/Obrada (Photo/Processing): Ana Marić

Ćurlik is an aerophone musical instrument. It is made out of one piece (block) of wood, mostly linden or ash, approximately 30 – 35 cm long. The instrument has one tube and on it is the mouthpiece, which expands and is leveled at its top. In the middle of the mouthpiece is an opening for blowing into the instrument. The ćurlik can have 3 – 6 holes, depending on the territory of Bosnia and Herzegovina where it is played. It is widespread all over B&H, and it was usually played by shepherds in order to have fun or contact each other or, more accurately, to know where each of them is located during shepherding. Today, ćurlik is rarely played, and most often in in cultural arts societies. It is used on stage as a transition between two topics of a folklore program.