Gusle

Tekst pjesme na audio snimci:
„Gusle moje, instrumentu stari,
modernizam ništa vam ne kvari
jer guslarska fina melodija
postala je naša tradicija.“

Audio song lyrics:
“My gusle, the old instrument,
modernism doesn’t spoil you
because a gusle fine tune
become our tradition.”

Gusle su žičano tradicijsko glazbalo koje se koristi u mnogim krajevima Bosne i Hercegovine.
Izrađuju se od jednog komada javorova drveta djelomično prekrivenog jarećom kožom. Gusle imaju jednu žicu, koju čini više desetaka dlaka konjskog repa.
Sviraju se u sjedećem položaju. Svirač drži gusle naslonjene na noge. Lijevom ih rukom drži za vrat dodirujući žicu vrhovima prstiju, a desnom rukom povlači gudalo preko zvučnog dijela čime se postiže zvuk.
Gusle služe kao pratnja pjevanju. Uz gusle se pjevaju epske pjesme kojima se prenosi povijest, veliča junaštvo ili ljepota djevojke, opisuju važni događaji i slične prigode. Vješti guslari su svaki događaj važan za zajednicu brzo pretočili u deseteračke pjesme. Bili su jako cijenjeni u zajednici i nijedno sijelo, druženje ili važniji događaj nije se mogao zamisliti bez guslara.

Na fotografiji/Zvuk (On the photo/Sound): Jure Miloš (Grude – BiH)
Foto/Obrada (Photo/Processing): Ana Marić

Gusle is a chordophone musical instrument commonly used in many parts of Bosnia and Herzegovina. It is made of one piece of maple wood partially covered with goatskin. Gusle has one string, which is made of dozens of hairs from a horse tail. The player is seated so that he holds the instrument leaning on the legs, with his left hand he holds its neck by touching the string with his fingertips, and with his right hand he pulls the bow over the sound part, thereby producing sound. Gusle serves as support for singing. The gusle are used to sing epic songs that convey history, glorify the heroism or beauty of a girl, describe important events and the like. Skillful players of gusle and singers quickly turned every event important to the community into a characteristic ten-song poem. Therefore, they were greatly appreciated in the community and no event, gathering in home or more important event could be imagined without a gusle player and singer.